Świetlica i stołówka szkolna:

NASI PRACOWNICY:
 • Monika Ambroży
  kierownik
 • Katarzyna
  Bąk
 • Barbara Bryja
 • Grażyna
  Cież
 • Małgorzata
  Czyż-Przestańska
 • Edyta Kania-Gabryszak
 • Monika Jerominek
 • Monika
  Michalak-Gajda
 • Patrycja
  Mutwil
 • Joanna
  Nowak-Rusocka
 • Justyna Sołtysek
 • Kinga Zagórska
 • Tomasz Klarenbach
 • Jerzy Matura

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki." (Glenn Doman)

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom (przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć lekcyjnych) w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku. Świetlica jest otwarta od 7.00 do 16.00.

  Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 • rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.W naszej świetlicy prowadzone są zróżnicowane zajęcia:
 • rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.
 • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi;
 • zajęcia muzyczno - taneczne –zabawy ruchowe przy muzyce;
 • gry i zabawy sportowe;
 • zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery

Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje kuchnia, która wydaje dziennie około 100 obiadów, cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu