Projekty realizowane w naszej szkole:

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny, którego celem jest rozwijanie zdolności twórczych i zastosowanie kreatywnych rozwiązań problemów. Został on stworzony przez C.Samuela Micklusa w 1978 r. Zadaniem uczestników jest samodzielna analiza różnych zadań, szukanie nietypowych i niecodziennych rozwiązań oraz trenowanie sposobów ich rozwiązywania w grupie.
Do programu zgłaszają się 7-osobowe drużyny (w różnych grupach wiekowych) wraz z trenerem. Zespoły uczniowskie realizują zadania, składające się z problemów długoterminowych i spontanicznych. Uczestnicy tworzą mini spektakl, nawiązujący do wybranego tematu i przedstawiają go na eliminacjach regionalnych, a najlepsi także na krajowych. Najciekawsze działania mają szansę zaprezentować się podczas międzynarodowych finałów w USA.

Od roku szkolnego 2012/2013 wszyscy, których interesuje ciekawa i efektywna nauka języka obcego mogą zostać uczniami Gimnazjum nr 5 w Bytomiu. Nasza szkoła oferuje podjęcie nauki w klasie objętej innowacją pedagogiczną „MultiDeutsch”. Klasa z poszerzonym programem nauczania języka niemieckiego funkcjonować będzie na podstawie trzyletniego, autorskiego programu nauczania języka niemieckiego, który w ostatnim roku nauki umożliwi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B1- Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Od czerwca 2013 r. nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Instytutu Goethe'go "Das Bild der Anderen" ("Obraz innych"), który jest skierowany do młodzieży zaczynającej naukę języka niemieckiego.
W projekcie biorą udział uczniowie klasy Ia. Za pośrednictwem Instytutu Goethe'go w Krakowie nawiązali oni współpracę z uczniami z Brazylii - z Rio de Janeiro: uczniowie będą korespondować z kolegami i koleżankami z Brazylii, będą opisywać siebie, swoje hobby, szkołę, rodzinę, przyjaciół a także swoją miejscowość i kraj, będą zadawać pytania i odpowiadać na pytania listowego przyjaciela, poznawać jego osobę, kulturę i realia jego kraju. Korzyści płynące z pisania listów: rozwijanie sprawności czytania i pisania, utrwalenie słownictwa i gramatyki, wykorzystanie swoich umiejętności w praktyce, podniesienie umiejętności pracy z komputerem... Projekt kończy się w czerwcu 2014 r.

Od września 2009 r. jesteśmy partnerem Instytutu Goethego w Krakowie w programie pilotażowym redaktion-D. Jest to projekt nauki języka niemieckiego za pomocą komputera i internetu, rozszerzający minimum programowe o treści kulturoznawcze oraz realioznawcze. Dzięki temu uczniowie poznają zarówno niezbędne zagadnienia gramatyczno-leksykalne, jak i poszerzą swą wiedzę o wiadomości dotyczące kultury Niemiec, mogą osłuchać się z autentycznym językiem oraz wykorzystać nabyte umiejętności językowe w atrakcyjnych ćwiczeniach na komputerze.

Pamiętasz jak z wypiekami na twarzy śledziłeś lub śledziłaś przygody swoich ulubionych bohaterów literackich? Tęsknisz do bajek i zabaw z dzieciństwa? Wolny czas lubisz spędzać z nosem w książce? A może narzekasz na to, że młodzi ludzie coraz mniej czytają? Jeśli chcesz mieć na to wpływ przyłącz się do nas!
W ramach programu uczniowie przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze świetlic czy domów dziecka. Wspólne czytanie książek przygodowych, wierszy, bajek, baśni to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także zgłębiają wspólnie tajniki przyrody, świata czy języków obcych!
Dzięki uczestnictwu w programie nasi Gimnazjaliści mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, a kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, zaś publiczne wystąpienia pozwalają im zyskać więcej pewności siebie. Kontakt i praca z małymi dziećmi rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości.


Projekty realizowane w ZSO nr 1 w latach poprzednich:

Ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości.

Zostaliśmy zakwalifikowani do tego projektu jako jedyna szkoła z Bytomia, jedna z 21 z woj.śląskiego i jako jedna z 200 z całej Polski. Projekt będzie trwał przez cały cykl edukacyjny gimnazjum obecnych klas pierwszych (1.09.2010 - 30.06.2013). Uczniowie mają dostęp do specjalnej platformy e-learningowej, na której umieszczone są wszystkie materiały, a szkoła otrzymała tablicę multimedialną, wykorzystywaną w codziennej pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od września 2011 r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu "Szkoła z klasą 2.0". Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Ma on na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Ponadto autorzy programu zachęcają nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promowania Szkolnego Kodeksu 2.0. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu