• Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2:
  rok szkolny 2023/2024

  język polski
  • dr Iwona Grygiel (dyrektor SP nr 2)
  • mgr Ewa Baranowicz
  • mgr Małgorzata Grossmann
  • mgr Anna Kopacz
  • mgr Katarzyna Krzymińska
  • mgr Monika Michalak-Gajda
  • mgr Joanna Nowak-Rusocka
  • mgr Katarzyna Wojdyła
  historia
  • mgr Aleksandra Jasicka
  • mgr Dominik Stolka
  • mgr Renata Ungier
  wiedza o społeczeństwie
  • mgr Joanna Born-Pilsyk
  • mgr Barbara Bryja
  • mgr Dominik Stolka
  biologia
  • mgr Monika Ambroży
  • mgr Aneta Baran-Moj
  • dr Ewa Holak
  • mgr Anna Sewioło
  fizyka
  • mgr Katarzyna Malchar
  przyroda
  • mgr Anna Sewioło
  muzyka
  • mgr Joanna Born-Pilsyk
  • mgr Małgorzata Maniakowska
  informatyka
  • mgr Tomasz Klarenbach
  • mgr Andrzej Płotkowski
  zajęcia techniczne
  • mgr Małgorzata Czyż-Przestańska
  • mgr Andrzej Płotkowski
  wychowanie fizyczne
  • mgr Czesława Albrycht
  • mgr Katarzyna Bąk
  • mgr Katarzyna Hajkowska-Cisło
  • mgr Mateusz Róża
  • mgr Hanna Wężyk
  • mgr Joanna Zalewska
  pedagog szkolny
  • mgr Joanna Kurzac
  • mgr Magdalena Sukiennik
  psycholog szkolny
  • mgr Martyna Piekarska-Knyrek
  logopeda
  • mgr Magdalena Bober
  biblioteka szkolna
  • mgr Jadwiga Krochmalska
  edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Aleksandra Jasicka
  • mgr Justyna Jonek
  • mgr Edyta Kania-Gabryszak
  • mgr Magdalena Kargol
  • mgr Magdalena Khan
  • mgr Małgorzata Łukawska
  • mgr Małgorzata Maniakowska
  • mgr Patrycja Mutwil-Gorzeń (urlop)
  • mgr Katarzyna Olszowska (urlop)
  • mgr Małgorzata Podgórska-Fus
  • mgr Martyna Poniatowska
  • mgr Justyna Róża
  • mgr Agnieszka Szewera
  język niemiecki
  • mgr Bogusława Szymańska
  język angielski
  • mgr Katarzyna Cichoń
  • mgr Magdalena Droś-Gałecka
  • mgr Aneta Dubik
  • mgr Ireneusz Fabijański
  język migowy
  • mgr Katarzyna Cichoń
  matematyka
  • mgr Małgorzata Garcorz
  • mgr Małgorzata Łukawska
  • mgr Jerzy Matura
  • mgr Irena Szewczyk
  • mgr Agnieszka Zarzycka
  geografia
  • mgr Barbara Bryja
  • mgr Tomasz Klarenbach
  chemia
  • mgr Katarzyna Krzeszowska
  • mgr Katarzyna Malchar
  plastyka
  • mgr Joanna Born-Pilsyk
  • mgr Monika Jerominek
  wychowanie do życia w rodzinie
  • mgr Joanna Born-Pilsyk
  • mgr Magdalena Kargol
  edukacja dla bezpieczeństwa
  • mgr Mateusz Róża
  • mgr Joanna Zalewska
  religia
  • ks.mgr Paweł Kaniewski
  • mgr Jolanta Nancka
  terapeuta - rewalidant
  • mgr Izabela Szynal (wicedyrektor SP nr 2)
  • mgr Ewa Baranowicz
  • mgr Sonia Jarzombek-Ziemiańska
  • mgr Zuzanna Kłosińska
  • mgr Małgorzata Kuś
  • mgr Alicja Ludyga
  • mgr Elżbieta Nurek (urlop)
  • mgr Martyna Piekarska-Knyrek
  • mgr Kinga Zagórska
  • mgr Helena Zięba
  świetlica szkolna
  • mgr Monika Ambroży (kierownik świetlicy)
  • mgr Grażyna Cież
  • mgr Małgorzata Czyż-Przestańska