• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

  1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
  23 września 2021 r. zebrania z rodzicami
  27 września 2021 r. zebranie nowej Rady Rodziców
  28 września 2021 r. Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
  7 października 2021 r. Międzynarodowy Dzień Niesłyszących i Języka Migowego
  14 października 2021 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  2 listopada 2021 r. (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  12 listopada 2021 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  25 listopada 2021 r. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
  23 grudnia 2021 r.- 1 stycznia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
  7 stycznia 2022 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  27 stycznia 2022 r. konferencja klasyfikacyjna
  14 - 27 lutego 2022 r. Ferie zimowe
  31 marca 2022 r. Zebrania i konsultacje dla rodziców, kiermasz świateczny
  6 kwietnia 2022 r. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  14 - 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  2 maja 2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  19 maja 2022 r. Zebrania i konsultacje dla rodziców (zagrożenia)
  24 - 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty
  27 maja - 9 czerwca 2022 r. "Zielona Szkoła", Darłówek
  3 czerwca 2022 r. Akcja Charytatywna "Zetnij włosy na peruki dla chorych dzieci"
  17 czerwca 2022 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  20 czerwca 2022 r. Konferencja klasyfikacyjna
  24 czerwca 2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
  25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. Wakacje