Biblioteka szkolna:

A w codziennym życiu jest przecież książka jako schronienie
przed szumem deszczu, cicha magia stronic na przekór rytmowi metra,
romansidło schowane w szufladzie sekretarki,
krótka lektura nauczyciela, gdy jego uczniowie ślęczą nad klasówką,
no i ten uczeń w głębi klasy, czytający ukradkiem,
by tuż przed dzwonkiem oddać pustą kartkę.
Daniel Pennac, Jak powieść. 2007, s. 82

Jednym z ogniw procesu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytomiu jest biblioteka szkolna.
Jest to placówka skomputeryzowana, co ma duży wpływ na efektywność jej pracy.

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je. Z naszej biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Jagoda Krochmalska
realizuje projekty edukacyjne; prezentuje zainteresowania uczniów;
organizuje wystawy, wycieczki, konkursy; promuje książkę i czytelnictwo.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
(w roku szkolnym 2018/2019)
poniedziałek 8.30 - 13.00
wtorek 8.30 - 15.00
środa 8.45 - 15.15
czwartek 8.30 - 15.00
piątek 8.30 - 14.30

W październiku 2006 r. zostało uruchomione w czytelni Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym można poszukiwać informacji edukacyjnych za pomocą sprzętu komputerowego. Centrum wyposażone jest w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, telewizor, DVD, magnetowid, skaner, drukarkę, ksero.

Pamiętaj! W bibliotece szkolnej nie stawiamy stopni, do niczego nie zmuszamy, chętnie Cię widzimy. Tu możesz wybierać i wypożyczać książki, miło spędzić czas, mieć spokój, myśleć i uśmiechać się.

Copyright© Zespół Szkół nr 1 w Bytomiu