• Informacja dotycząca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu...

    20 stycznia 2020 r.


    Dyrektor SPS nr 2 w Bytomiu informuje, że od nowego roku szkolnego, to jest od dnia 1.09.2020 roku planowana jest zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Poradnia będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji - nowy adres to plac Klasztorny 2 (budynek dawnego gimnazjum). Treść uchwały zmieniającej siedzibę (uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.11.2019 r. nr XXI/304/19) jest dostępna na stronie UM w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Poradni http://www.ppp.bytom.pl/
    Do końca tego roku szkolnego Poradnia funkcjonuje nadal przy ul. Rostka 16.
    Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu