• Nasi uczniowie w akcji "Sprzątania świata"...

    20 września 2019 r.

    W piątek 20 września uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji sprzątania świata. Najmłodsi uprzątnęli teren wokół szkoły i stawu na osiedlu Arki Bożka. Starsi podążyli z wielkimi workami w stronę Żabich Dołów. Śmieci było dużo, ale frajda z ich wyzbierania jeszcze większa! Akcja „Sprzątanie Świata” pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie twórcze, aktywne i pozytywnie zaskakujące świadomością i poczuciem odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Planety.


    Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu